Overleg thuisgezondheidszorg

Wanneer in een gezin meerdere zorgverleners aanwezig zijn en er nood is om de zorgen op elkaar af te stemmen, kan je beroep doen op de overlegcoördinator.

Je kan ook beroep doen op de overlegcoördinator wanneer er nog geen hulpverlening is opgestart, maar er wel nood aan is. De overlegcoördinator organiseert een zorgoverleg waar alle betrokkenen in de zorgsituatie aanwezig zijn, zij leidt het overleg en maakt het verslag van de gemaakte afspraken.

Voorwaarden

Er zijn meerdere hulp- of zorgverleners in de thuissituatie.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

overleg

Openingsuren & contact

Dienstencentrum 't Trefpunt

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina