Mantelzorgtoelage

Personen die een zorgbehoevend familielid in hun thuissituatie opvangen en verzorgen kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een mantelzorgtoelage. De toelage is bedoeld als een uiting van waardering voor de belangrijke inzet van een mantelzorger. De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten op hetzelfde domicilie-adres ingeschreven zijn.

De mantelzorgtoelage bedraagt 50 euro per maand.

Voorwaarden

 • De mantelzorger die een zorgbehoevende ouder dan 65 jaar opvangt en verzorgt kan deze toelage ontvangen.
 • Er is sprake van permanente en intensieve thuisverzorging zowel op vlak van de persoonlijke verzorging van de zorgbehoevende alsook de huishoudelijke taken van het gezin. De mantelzorger moet daadwerkelijk instaan voor de zorg van de zorgbehoevende.
 • De zorgbehoevende moet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de mantelzorger, of verblijven in een erkende zorgwoning op hetzelfde adres van de mantelzorger, minstens 1 maand vóór de datum van aanvraag. De zorgbehoevende is niet opgenomen in een woon- en zorgcentrum.
 • De zorgbehoevende heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • De zorgbehoevende moet zijn hulpbehoevendheid bewijzen aan de hand van een medisch attest van minstens 9 punten van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood ( de vroegere Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden) bij het FOD Sociale zekerheid.
 • De zorgbehoevende heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut bij de mutualiteit.
 • De mantelzorger heeft een netto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan 37.184,03 euro per jaar. In geval van samenwonende partners waarvan één van beide de mantelzorger is, worden de inkomsten van beide partners samengeteld.

Hoe aanvragen

Je neemt contact met het dienstencentrum ’t Trefpunt. Een maatschappelijk werker komt op huisbezoek en maakt jouw aanvraag in orde. Zorg dat je bij het huisbezoek volgende zaken ter beschikking houdt: 

 • Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van de mantelzorger.
 • Een medisch attest van minstens 9 punten van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood (de vroegere Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden) van de FOD Sociale zekerheid voor de zorgbehoevende.
 • Klevertje van de mutualiteit of attest van verhoogde tegemoetkoming van de zorgbehoevende.
 • Het correcte en volledig ingevuld aanvraagformulier (ondertekend door de mantelzorger waarop hij/zij verklaart dat hij/zij daadwerkelijk instaat voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende persoon).
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister voor de vaststelling van het domicilieadres van de mantelzorger en zorgbehoevende.
Mantelzorgtoelage

Openingsuren & contact

Dienstencentrum 't Trefpunt

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina