Aanvraagprocedure WZC Hoevezavel en Kapittelhof

Het WZC Hoevezavel biedt plaats aan 120 bewoners en WZC Kapittelhof aan 77 bewoners. 

Elke vraag tot opname in ons WZC wordt steeds individueel onderzocht en behandeld door het opnameteam. Hier zal bekeken worden of de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet. Enkel dringende vragen worden in het opnameteam behandeld, inschrijven uit voorzorg is bij ons niet mogelijk. 

Voorwaarden

De personen die een aanvraag tot opname indienen, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

 • Zij moeten in principe de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
 • De kandidaat bewoner moet inwoner zijn van Lommel.
 • Er moet sprake zijn van een voldoende hoge zorgbehoevendheid (minimum Katzscore B).
 • Kandidaat bewoners met een O of A profiel worden niet ingeschreven op de wachtlijst WZC tenzij er sprake is van een dementieel beeld (bevestigd in een diagnostisch bilan).
 • Echtparen kunnen enkel apart op de wachtlijst komen maar wel aaneensluitend mits zij beiden voldoen aan bovenstaande criteria.
 • De algemeen directeur kan na een bijzonder gemotiveerd advies afwijken van de bovenvermelde criteria.
 •  

Hoe aanvragen

Om een aanvraag te starten maak je een afspraak met de opnamedienst:

kelly.van.heeswijk@zorggroeplommel.be of 011/ 550 183. 

Het inschrijvingsformulier kan je hieronder downloaden of digitaal invullen: 

Het inschrijvingsformulier bestaat uit: 

 • Identiteitsgegevens (naam, adres, rijksregisternummer, klevertje mutualiteit, …) 
 • Een motivatie om de dringendheid aan te tonen  
 • Een aantal zorgvragen die u zelf of met behulp van de thuisverpleging kan invullen 
 • Een medisch dossier, dat de huisarts invult 
Kapittelhof

Contact

Opnamedienst WZC Hoevezavel en Kapittelhof - Kelly van Heeswijk

adres
Jan Davidlaan 11 en Kapittelhof 13920 Lommel (enkel op afspraak)
Tel. tel.
011 550 183
e-mail
kelly.van.heeswijk@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina