Aanvraagprocedure WZC Hoevezavel en Kapittelhof

De kandidaat-bewoner neemt zelf de beslissing om naar WZC Hoevezavel of Kapittelhof te komen. Enkel wanneer dit niet kan, moeten derden deze beslissing op zich nemen.

ZorgGroep Lommel werkt via een gezamenlijke wachtlijst voor beide woon- en zorgcentra, men kan zijn voorkeur kenbaar maken.

Voorwaarden

 • Ten minste 65 jaar zijn (uitzonderingen mogelijk)
 • Niet langer in staat zijn thuis te wonen, ondanks het inschakelen van thuisdiensten en mantelzorg
 • Duidelijk te kennen geven dat u zelf kiest voor een opname in het woon- en zorgcentrum

Hoe aanvragen

Indien je zou willen opgenomen worden in één van onze woon- en zorgcentra of je wenst je op de wachtlijst te  laten inschrijven, maak je best een afspraak met de opnamedienst. Aanvragen worden altijd persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

Kostprijs

Tarieven ZorgGroep Lommel

 • Waskosten/maand (1 persoon): € 60
 • Waskosten/maand (echtpaar/koppel): € 100
 • Voetverzorging/beurt: € 14,50
 • Korting per dag afwezigheid: € 7,34

Wat meebrengen

Bij een aanvraag tot opname en/of plaatsing op de wachtlijst wordt er een opnamedossier opgesteld. Volgende gegevens zijn hiervoor nodig:

 • Een dossier met identiteitsgegevens en bijkomende informatieve gegevens zoals ziekenfonds, huisdokter, gegevens van de kinderen en/of andere belangrijke personen
 • Een sociaal verslag, opgesteld door de maatschappelijke werkster van de opnamedienst (bevat voornamelijk familiale en sociale gegevens)
 • Een medisch dossier in te vullen
 • door de behandelende arts

Al deze gegevens worden verstrekt tijdens een aantal gesprekken met de kandidaat-bewoner en/of de familie of contactpersonen.

Bekijk ook

E-loket

 • Inschrijvingsformulier seniorenvoorzieningen ZorgGroep Lommel

  Formulier
Kapittelhof

Openingsuren & contact

Opnamedienst WZC Hoevezavel en Kapittelhof - Kelly van Heeswijk

adres
Jan Davidlaan 11 en Kapittelhof 13920 Lommel (enkel op afspraak)
Tel. tel.
011 550 183
e-mail
kelly.van.heeswijk@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina