Dienstencentrum 't Trefpunt

Openingsuren

 • Elke werkdag van 9.00u tot 12.00u

 • Woensdagnamiddag van 13.30u - 16.00u

 • Dinsdagavond van 17.30u tot 19.00u

Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar op 

 • maandagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdagnamiddag van 13.30u - 16.00u

Gesloten op weekend- en feestdagen

Algemene info

Het Lokaal Dienstencentrum ’t Trefpunt richt zich naar senioren die zelfstandig (thuis)
wonen, naar zorgbehoevende personen én hun mantelzorgers.


Het doel van de werking is

 • Doorheen een ruim en divers aanbod aan informatieve, vormende, ontmoetende en
  ontspannende activiteiten de leefwereld verruimen van de doelgroep, hen (nieuwe)
  vaardigheden aanleren en een zinvolle vrijetijdsbesteding bieden, zodat ze lang thuis
  kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde omgeving.

 • In overleg en met inspraak van inwoners werken aan acties gericht op het
  bevorderen van verbinding en contacten tussen inwoners in de eigen buurt, op het
  ontwikkelen van burenhulp en het installeren van buurtgerichte zorg. Dit opdat
  zorgvragers maximaal ondersteund en betrokken worden bij het buurtleven.

 • Zorgbehoevende personen en mantelzorgers informeren, ondersteunen en
  begeleiden in hun thuiszorgsituatie en dit via een breed pakket aan sociale dienst- en
  hulpverlening.


Activiteiten van het dienstencentrum vinden plaats in de lokalen van ’t Trefpunt (Kapittelhof
nr. 1) en op diverse plaatsen en in de buurten van Lommel.
Voor personen die minder groepsgericht zijn is er het meer persoonsgerichte aanbod.
Gesprekken in het kader van sociale dienstverlening en thuiszorgondersteuning kunnen
plaats vinden in het kantoor van ’t Trefpunt (Kapittelhof nr. 4) of tijdens een huisbezoek.

Het Trefpunt is geen eiland. Samen sterk is hun uitgangspunt. Het dienstencentrum werkt
bijgevolg samen met andere (thuiszorg)diensten, professionele hulpverleners, stad en
OCMW, de minder mobiele centrale, mantelzorg- en ouderverenigingen, ….
Bestaande burgerinitiatieven of nieuw op te richten buurtcomités kunnen in het
dienstencentrum ook terecht voor medewerking en ondersteuning.

En om dit alles mogelijk te maken, is de inzet van vrijwilligers van groot belang. Zonder hen
zou de werking niet kunnen bestaan.

Trefpunt

Contact

adres
Kapittelhof 43920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina