Assistentiewoningen (serviceflats)

De ZorgGroep Lommel verhuurt 92 assistentiewoningen.
 
In het groen en in de nabijheid van WZC Hoevezavel vind je Residentie Kopshoeven, gelegen in de Godfried Bomansstraat in Heeserbergen.
Hier zijn 40 assistentiewoningen beschikbaar.  

In het centrum vind je Residentie Kapittelhof, Schepenbank met 20 assistentiewoningen en Residentie Molse Kiezel, Klachtloopstraat met 32 assistentiewoningen.  
 
In alle onze assistentiewoningen (in de volksmond gekend als serviceflats) is aanwezig:

 • een leefruimte en keukentje (met ijskast, oven en elektrisch vuur)
 • 1 slaapkamer en badkamer en een kleine bergruimte.

Ze zijn aangepast aan de noden van ouderen en voorzien van een noodoproepsysteem zodat hulp kan ingeschakeld worden vanuit onze woonzorgcentra indien dat nodig is.  
De aanwezigheid van onze woonassistente maakt dat bewoners bij haar terecht kunnen met hun vragen en noden. Zij is het aanspreekpunt voor hen.   
 
De aangepaste flats, de ondersteunende dienstverlening en het sociaal contact tussen de bewoners maakt dat bewoners zich goed omringd weten en langer zelfstandig kunnen wonen en leven.  

Voor wie

Een assistentiewoning is bedoeld voor 65-plussers die nog zelfstandig kunnen wonen. Bij toewijzing van een woning moet men minimaal 65 jaar zijn. De samenwonende partner mag maximaal 10 jaar jonger zijn. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het huren van een assistentiewoning moet men voldoende zelfredzaam zijn. Je woont er immers volledig zelfstandig, al dan niet met ondersteuning van diensten gezinszorg, poetshulp, thuisverpleegkundige, ...  

De zelfredzaamheid wordt bepaald obv een gesprek en een door een huisarts ingevulde KATZ-schaal, al dan niet aangevuld met andere (medische) verslagen. 
 
Personen buiten Lommel komen in aanmerking als zij een aantoonbare band hebben met een of enkele inwoners uit Lommel. Dit dient uitgeschreven te worden op het aanvraagformulier.  

Hoe aanvragen

Wens je een aanvraag te doen om in de wachtlijst opgenomen te worden, dan moeten volgende documenten opgevraagd en ingevuld terug bezorgd worden aan de woonassistente:  

 • Het ingevulde aanvraagformulier, waarbij je kenbaar maakt of je op de passieve wachtlijst wil komen (= wachtlijst uit voorzorg) of op de actieve wachtlijst  
  (= gewenste verhuis op korte termijn).  Een opname op de actieve wachtlijst moet daarbij onderbouwd en gemotiveerd worden.  
 • Een ingevulde KATZ-schaal en medisch attest (in te vullen door de huisarts)   
 • Een kopie van je identiteitskaart  
   
  Op regelmatige basis komt het opnameteam samen. Zij bespreken alle aanvragen en bekijken of de voorwaarden voldaan zijn. Zij bepalen vervolgens wie er prioritair in aanmerking komt voor het huren van een assistentiewoning. Kennis van het profiel van de aanvrager en de motivatie tot snelle verhuis zijn daarbij erg bepalend. Hoe meer informatie er voorhanden is, hoe beter kan bepaald worden of de aanvrager snel in aanmerking moet komen.  
  De weerhouden aanvragers worden vervolgens op de hoogte gesteld, zodat zij zich alvast kunnen voorbereiden op een verhuis wanneer er een flatje vrij komt.   
   
  Contactgegevens woonassistente Anne Vanderhoydonks
  Kapittelhof 1 – 3920 Lommel 
  011/39.71.14 
  anne.vanderhoydonks@zorggroeplommel.be

Meer info

Heb je interesse? Wens je meer informatie of wil je de assistentiewoningen bezichtigen, neem contact op met onze woonassistente, die hiervoor graag tijd vrij maakt. 
Je kan immers maar beslissen om een aanvraag te doen nadat je ze gezien hebt en beschikt over alle informatie.

assistentiewoningen

Contact

Woonassistente ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011 397 114
e-mail
anne.vanderhoydonks@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina