Assistentiewoningen (serviceflats)

ZorgGroep Lommel beschikt over 92 assistentiewoningen, waarvan 40 gelegen zijn in Heeserbergen (residentie Kopshoeven) en 52 in het centrum van Lommel (residentie Kapittelhof en residentie Molsekiezel). De flats zijn aangepast aan noden van ouderen. Wij bieden eveneens extra diensten aan waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Residentie Kopshoeven ligt in de Godfried Bomansstraat 1 (achter Woonzorgcentrum Hoevezavel). Residentie Kapittelhof ligt in de Schepenbank 1 (achter het Huis van de Stad, in het woonzorgcentrum Kapittelhof). Residentie Molsekiezel ligt in de Klachtloopstraat 1.

Voor wie

Een assistentiewoning is bedoeld voor 70-plussers die nog zelfstandig kunnen wonen. Je kan inschrijven op de wachtlijst vanaf de leeftijd van 68 jaar. Bij toewijzing van een woning moet je minimaal 70 jaar zijn. De samenwonende partner mag maximaal 10 jaar jonger zijn.

Voorwaarden

Je moet voldoende zelfredzaam zijn. We stellen dit vast op basis van een door een huisarts ingevulde KATZ-schaal.

Kandidaten die gedurende de laatste 10 jaar ingeschreven en woonachtig zijn in Lommel hebben voorrang. Personen die Lommel verlaten hebben na de leeftijd van 60 jaar en 20 jaar ingeschreven zijn geweest in Lommel komen ook in aanmerking.

Hoe aanvragen

Je maakt een afspraak met de woonassistente van ZorgGroep Lommel.

Contactgegevens
Kapittelhof 1         
3920 Lommel
011 397 113
anne.vanderhoydonks@zorggroeplommel.be

Kostprijs

Residentie Kopshoeven

  • Dagprijs voor de huisvesting: 15,11 euro per flat
  • Dagprijs voor de basisdienstverlening: 1,32 euro per persoon

Residentie Kapittelhof

  • Dagprijs voor de huisvesting: 22,92 euro per flat
  • Dagprijs voor de basisdienstverlening: 1,28 euro per persoon

Residentie Molsekiezel

Kleiner dan 60m²:

  • Dagprijs voor de huisvesting: 22,92 euro per flat
  • Dagprijs voor de basisdienstverlening: 1,28 euro per persoon

Groter dan 60m² en kleiner dan 65m²:

  • Dagprijs voor de huisvesting: 23,94 euro per flat
  • Dagprijs voor de basisdienstverlening: 1,28 euro per persoon

Groter dan 65m²:

  • Dagprijs voor de huisvesting: 24,96 euro per flat
  • Dagprijs voor de basisdienstverlening: 1,28 euro per persoon

Wat meebrengen