Gemeentelijke mantelzorgpremie

Personen die thuis een zorgbehoevend familielid verzorgen, hebben – mits ze voldoen aan
de voorwaarden - recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie.
Deze bedraagt 50 euro per maand en is bedoeld als waardering voor de belangrijke inzet van
de mantelzorger. Het bedrag wordt 3-maandelijks gestort op de rekening van de
mantelzorger.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende persoon is ouder dan 65 jaar

 • De zorg die geboden wordt door de mantelzorger is permanent en gericht op
  persoonlijke verzorging en/ of huishoudelijke taken

 • De zorgbehoevende persoon en de mantelzorger hebben hetzelfde domicilieadres en
  verblijven beide in dezelfde woning of in een erkende zorgwoning op hetzelfde adres

 • De zorgbehoevende persoon heeft een medisch attest van min. 9 punten voor het
  zorgbudget ouderen met een zorgnood van het FOD sociale zekerheid

 • De zorgbehoevende persoon heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming

 • De mantelzorger heeft een netto belastbaar gezinsinkomen van max. 44.275,02€ per jaar. Voor samenwonende partners waarvan één van beide mantelzorger is, worden de inkomsten van beide partners samengeteld

Hoe aanvragen

Meen je recht te hebben op deze premie of wil je hierover meer informatie bekomen, neem
dan contact op met het Dienstencentrum.

Mantelzorgtoelage

Contact

Kantoren Dienstencentrum 't Trefpunt

adres
Kapittelhof 43920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina