Interne dienstverlening

Team zorg

Zowel overdag als 's nachts staat er een team klaar voor jouw persoonlijke zorgnood. Hierbij vinden wij het belangrijk om de eigenheid en zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Ook mantelzorgers betrekken we graag als zij dit wensen.

Bij opname wordt een standaard zorgplan opgesteld. Dit wordt periodiek geëvalueerd of bij wijzigingen van de zorgnood aangepast in samenspraak met de bewoner en mantelzorger/familie.

Kinesitherapie

In elk woonzorgcentrum staat er een enthousiast team van kinesisten klaar voor onze bewoners.

Zij dragen actief bij om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en beweeglijkheid van elke bewoner te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ze streven ernaar om elke bewoner - binnen zijn/haar fysieke en psychische mogelijkheden – steeds in zijn sterkte te zetten en op die manier de eigenwaarde en het zelfvertrouwen te bevestigen en te versterken.

Ergotherapie

De ergotherapeuten trachten de bewoner alle kansen te geven om zijn psychische, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten of te ontplooien. Als middel hiervoor worden activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk taken door de bewoner zelf worden uitgevoerd.

De activiteiten zijn dan ook grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses zodat hun zelfwaarde en zelfrespect behouden blijft.

Referentiepersoon dementie

Onze referentiepersonen dementie staan mee in voor het bewaken van kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie in onze organisatie.

De referentiepersoon dementie kan verschillende taken op zich nemen:

  • Een aanspreekpunt zijn voor familie/mantelzorgers bij vragen en bezorgdheden over personen met dementie
  • Het organiseren van aangepaste activiteiten en zorgen voor een dementievriendelijke leefomgeving
  • Collega’s aanmoedigen om te (blijven) leren over dementie en zich te vervolmaken in hun job

Per afdeling zijn er een aantal referentiepersonen dementie.

Team wonen en leven

Het team wonen en leven begeleidt bewoners in het uitbouwen van een leven in de nieuwe woon– en leefomgeving. Belangrijk is dat bewoners zich thuis voelen in ons WZC en leven in een warme, sfeervolle omgeving.

Door in gesprek te gaan met bewoners proberen we te achterhalen welke wensen, verwachtingen en mogelijkheden zij hebben. Ook de naaste familieleden en mantelzorgers worden hierbij betrokken.

Zo werken we een activiteitenaanbod uit voor zowel groepen als individuen.

We trachten ervoor te zorgen dat bewoners hobby’s en persoonlijke activiteiten zoveel mogelijk kunnen verder zetten na opname.

Verder zorgen we ervoor dat bewoners kunnen deelnemen aan het sociale en culturele leven zowel binnen als buiten de instelling. Hiervoor worden er jaarlijks enkele uitstappen georganiseerd.

Via digitale kanalen worden de familieleden op de hoogte gehouden van het leven op de afdeling.

Kleding en wasserij

Het woonzorgcentrum beschikt over een eigen wasserij die voornamelijk instaat voor het wassen van de persoonlijke kledij van onze bewoners.

Je hebt de keuze om gebruik te maken van deze dienst, die je kenbaar maakt bij opname. Hiervoor wordt er een maandelijks forfaitair bedrag van € 60 gevraagd (voor echtparen €50/persoon).

Het WZC beschikt over een systeem om de kledij te labellen. Dit is verplicht, ook indien je de was zelf doet. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 50 aangerekend.

Maaltijden

Onze maaltijden worden bereid in onze eigen keuken.

Een gezonde, evenwichtige en vooral smakelijke voeding is belangrijk voor iedereen, zeker voor onze bewoners.

We houden rekening met allergieën, voedselintoleranties en strikte diëten (bv. nierdialyse patiënten).

Kapper

De woonzorgcentra beschikken elk over een kapsalon, uitgebaat door een zelfstandige kapster. Het staat iedere bewoner vrij hierop een beroep te doen.

Deze prestaties zijn niet inbegrepen in de verblijfskosten. De mogelijkheid bestaat om deze maandelijks te laten factureren via de verblijfsfactuur of om zelf rechtstreeks met de kapper af te rekenen.

Indien men kiest voor een andere kapper dan deze van de ZorgGroep, dient de bewoner en/of familie zelf in te staan voor de betalingen. Deze kapper kan geen gebruik maken van het kapsalon en dient de haren op de kamer te kappen.

Pedicure

De bewoners kunnen beroep doen op een medische pedicure. Deze bezoeken de bewoners die dit wensen op regelmatige basis. De kosten hiervan komen op de maandelijkse factuur.

Het staat bewoners vrij om een eigen pedicure te contacteren.

Technische dienst, logistiek en onderhoud

Het personeel van onze technische dienst zorgt voor de meeste onderhoudswerken. Zij voeren tevens kleine herstellingen uit van zaken die eigendom zijn van het huis.

De medewerkers van de onderhoudsdienst staan in voor net onderhoud van uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Zij helpen eveneens bij een aantal praktische taken zoals het vervoer van het wasgoed, maaltijdbegeleiding, enz

Bar

Dienstencentrum 't Trefpunt baadt de bar uit. Deze is voor iedereen toegankelijk en hier worden diverse activiteiten georganiseerd. Je kan er terecht voor een gezellig praatje, met of zonder drankje aan sociaal tarief.

Bij sluiting is er een frisdrank- en koffieautomaat ter beschikking.

Ergotherapie

Contact

Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel

adres
Kapittelhof 1 (Kapittelhof) - Jan Davidlaan 11 (Hoevezavel)
Tel. tel.
011 55 01 80

Deel deze pagina