Zorgzame buurtwerking

Wat is er mooier en meer deugddoend dan dat mensen uit dezelfde buurt elkaar kennen en
helpen wanneer dat nodig of wenselijk is? En dat kan op allerlei manieren. Denken we maar
aan boodschappen doen voor iemand die het zelf niet kan, het vervoeren van iemand naar
een activiteit, het samen beoefenen van een leuke hobby, een deugddoende babbel met een
zorgbehoevende persoon uit de buurt, het regelmatig even binnen springen bij iemand om
te kijken of alles nog goed gaat, …

In overleg met buurtbewoners samen bouwen aan een warme leefomgeving waar het goed
is om te wonen en te blijven wonen. Via allerlei initiatieven en acties werken aan verbinding
tussen mensen en een sterk netwerk vnl. voor mensen die zich eenzaam voelen of
zorgbehoevend zijn en daardoor minder deelnemen aan het sociaal leven… dat is het opzet
van de zorgzame buurtwerking.
Daarbij kan het dienstencentrum ook een rol opnemen als zorgcoördinator, waarbij
gestreefd wordt naar maximale en gewenste ondersteuning van zorgvragers door formele
en informele zorgverstrekkers, die de zorgtaken opnemen en de mantelzorger ontlasten.

Voor wie

Interesse om hieraan mee te werken in jouw buurt?
Wil je hierover in gesprek treden?
Contacteer dan het Dienstencentrum. In een vrijblijvend verkennend gesprek kunnen de
wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden dan besproken worden.

Zorgzame buurt

Contact

Kantoren Dienstencentrum 't Trefpunt

adres
Kapittelhof 43920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina