Kortverblijf WZC Hoevezavel en Kapittelhof

Beide woonzorgcentra beschikken elk over 3 éénpersoonkamers voor een opvang van bepaalde duur. In totaal zijn er dus 6 plaatsen kortverblijf.

Redenen voor kortverblijf kunnen zijn:

  • Verlof, ziekte of tijdelijke ontlasting van de mantelzorgers
  • Thuisverzorging is nog niet haalbaar na een ziekenhuisopname, omdat de herstelperiode niet volledig is.

De minimale verblijfsduur van een kortverblijf is 4 dagen, met een maximum van 30 dagen. Een verlenging is mogelijk op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. U dient er wel rekening mee te houden dat de wetgever het aantal dagen kortverblijf beperkt heeft tot een maximum van 90 dagen per kalenderjaar.

Let wel: een kortverblijf is een verblijf van bepaalde duur. Dit wil zeggen dat men altijd het woon- en zorgcentrum verlaat bij het einde van deze periode. Het is dus geen springplank of overbrugging naar een definitieve opname toe!

In sommige gevallen voorziet de mutualiteit een tussenkomst. Deze voorwaarden dienen bij de eigen mutualiteit te worden nagevraagd.

Bekijk ook

Bijgevoegde afsprakennota

E-loket

  • Inschrijvingsformulier seniorenvoorzieningen ZorgGroep Lommel

    Formulier
WZC Hoevezavel

Contact

Opnamedienst WZC Hoevezavel en Kapittelhof - Kelly van Heeswijk

adres
Jan Davidlaan 11 en Kapittelhof 13920 Lommel (enkel op afspraak)
Tel. tel.
011 550 183
e-mail
kelly.van.heeswijk@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina