Intentieverklaring palliatieve zorg

Palliatieve zorgvisie 

Inleiding 

Binnen onze instelling bedraagt de gemiddelde verblijfsduur ongeveer 3 jaar en 3 maanden.  Gedurende deze periode is het vanzelfsprekend dat er een hechte band ontstaat tussen bewoner en zorgverlener.  Een band waarbij we als zorgverlener mogen deelnemen aan het levensverhaal van de bewoner. Vermits sterven behoort tot het leven mogen we onze ogen niet sluiten voor de vragen en noden die ontstaan tijdens deze laatste levensfase.  

De familieleden van de bewoner zijn belangrijke vertrouwenspersonen in de zorgverlening, vooral daar waar de bewoner gedesoriënteerd is in tijd en ruimte. Ook voor hen kan het een geruststelling betekenen dat het sterven van de bewoner bespreekbaar is. 

Met deze gedragscode hopen we een interdisciplinaire samenwerking te bekomen met alle betrokken hulpverleners waarbij het welbevinden van de bewoner centraal staat. 

Basispijlers palliatieve zorg 

Palliatieve zorg beoogt bij te dragen tot een waardig sterven, daarbij steunend op enkele basispijlers* 

  • Sterven “mag“: sterven wordt beschouwd als een natuurlijk en normaal proces en deel van het leven

  • Palliatieve zorg wil de dood niet uitstellen noch versnellen
  • Centraal staat het welzijn van de palliatieve patiënt: het accent wordt vooral gelegd op comfortzorg en pijn- en symptoomcontrole en het bieden van psycho-sociaal comfort en spirituele begeleiding

  • De patiënt en zijn familie worden zoveel mogelijk actief betrokken in de zorgverlening en ondersteund in hun keuzes voor hun autonomie en eigenheid

  • Palliatieve zorg vertrekt vanuit een betrokkenheidsmodel waarin kwaliteiten als nabijheid, aanwezigheid, warmte, verbondenheid, solidariteit, “er zijn“ centraal staan 

  • De familie en naastbestaanden worden opgevangen, ondersteund, begeleid en betrokken bij de zorgverlening, dit tijdens de periode van ziekte, sterven en rouw

  • Communicatie tussen alle betrokkenen is een absolute voorwaarde: zowel tussen zorgvrager en zorgverlener als tussen zorgverleners onderling (interdisciplinair samenwerken)
  • Dit wordt ook omschreven in onze brochure

* Beleidsrapport “ Naar een palliatieve zorgcultuur in de residentiële ouderenvoorziening “,  Federatie palliatieve zorg Vlaanderen,  rapport van de werkgroep beleid:  RVT / ROB en palliatieve zorg, september 1998,  losse pagina’s. 

Palliatieve zorgen

Contact

Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel

adres
Kapittelhof 1 (Kapittelhof) - Jan Davidlaan 11 (Hoevezavel)
Tel. tel.
011 55 01 80

Deel deze pagina