Dagverzorgingscentrum De mantel

In een dagverzorgingscentrum (DVC), ook gekend als centrum voor dagverzorging (CDV), kunnen ouderen terecht voor opvang en verzorging gedurende de dag.

Het DVC kan één of meerdere dagen per week de thuissituatie ondersteunen en het zo mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen.

We zetten in op nabijheid, huiselijkheid en gezelligheid zodat u zich thuis voelt. Een dagverzorgingscentrum zien we als een plaats waar u thuis kan komen en anderen kan ontmoeten.

Een enthousiast professioneel multidisciplinair team verzorgt de dagelijkse werking van het DVC. Medewerkers organiseren hygiënische zorgen, begeleiding, activatie- en ontspanningsactiviteiten al naar gelang de nood. We gaan voor zorg op maat voor elke gebruiker.

De mantel biedt plaats aan 15 personen per dag. De gebruikers bepalen zelf, in samenspraak met de familie en in overleg met de coördinator, hoeveel dagen per week ze naar het centrum voor dagverzorging komen, met een maximum van 3 dagen per week. Als de gekozen dagen volzet zijn, kan men zich inschrijven op de wachtlijst.

De mantel biedt ook vervoer aan van en naar het centrum tot bij je thuis. We doen beroep op een vervoersmaatschappij met aangepast vervoer en een lift voor rolstoelgebruikers.

Voor wie

Het dagverzorgingscentrum is toegankelijk voor ouderen die nog thuis wonen, zowel mannen, vrouwen als echtparen zijn welkom.

Ook zorgbehoevende ouderen en personen met dementie zijn welkom.


Verloop van de dag

De dagindeling in het dagverzorgingscentrum verloopt volgens een vast schema:

 • We verwelkomen de gebruikers vanaf 9 uur met een tas koffie. We lezen voor uit de krant en bespreken enkele artikels.

 • Iedere voormiddag bieden we de gebruikers één of meerdere activiteiten aan, individueel of in groep. De gebruikers bepalen zelf aan welke activiteit zij wensen deel te nemen.

 • Om 11.30 uur worden de gebruikers uitgenodigd aan tafel voor een warme maaltijd. Er is wekelijks een menu en dieetvoeding is op aanvraag te verkrijgen.

 • Na de maaltijd is er gelegenheid tot middagrust. We beschikken over 3 bedden en 15 relaxzetels.

 • Om 14.00 uur bieden we koffie met een koek en/of fruit aan. Hierna starten de namiddagactiviteiten.

 • Vanaf 16.30 uur ruimen we op en maken we de gebruikers klaar om terug naar huis te gaan.

Hoe aanvragen

De kandidaat-gebruiker wordt op de wachtlijst ingeschreven als het dossier de volgende elementen bevat:

 • Een zo correct en volledig mogelijk ingevuld inschrijvingsformulier
 • Een door de huisarts ingevulde scoretabel van de Katz-schaal, aangevuld door een medisch verslag
 • Een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat-gebruiker

Je bezorgt het ingevulde inschrijvingsformulier samen met de Katz-schaal en een kopie van je identiteitskaart aan de coördinator van het dagverzorgingscentrum, vervolgens ben je ingeschreven op de wachtlijst.

Meer info

Vul dan volgend digitaal formulier in: Info dagverzorgingscentrum

E-loket

 • Inschrijvingsformulier seniorenvoorzieningen ZorgGroep Lommel

  Formulier