Dagverzorgingscentrum De mantel

Dagverzorgingscentrum De mantel biedt overdag opvang en verzorging aan zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar die nog thuis wonen. Zo biedt het dagverzorgingscentrum een oplossing als je thuis wilt blijven wonen, maar er niet elke dag iemand bij je langs kan komen voor verzorging of andere ondersteuning.

Het helpt je om langer in je vertrouwde omgeving te blijven wonen en verhoogt je levenskwaliteit en die van de mantelzorger. Je komt hier opnieuw in contact met andere mensen, vaak leeftijdsgenoten.

Het centrum biedt plaats aan 15 personen per dag. De gebruikers bepalen zelf, in samenspraak met de familie en in overleg met de coördinator, hoeveel dagen per week ze naar het dagverzorgingscentrum komen, met een maximum van 3 dagen per week. Als de gekozen dagen volzet zijn, kan men zich inschrijven op de wachtlijst. De mantel biedt ook vervoer aan van en naar het centrum tot bij je thuis. We doen beroep op een vervoersmaatschappij met aangepast vervoer en een lift voor rolstoelgebruikers.

Voor wie

Het dagverzorgingscentrum is toegankelijk voor personen vanaf 65 jaar die nog thuis wonen, zowel mannen, vrouwen als echtparen zijn welkom.

Ook zwaar zorgbehoevende en dementerende ouderen zijn welkom. Het betreft ouderen, die geen intensieve medische behandeling nodig hebben, maar wel behoefte hebben aan toezicht en/of begeleiding, reactivatie, sociale contacten, psychosociale ondersteuning, verpleegkundige en hygiënische zorgen, … .

Verloop van de dag

 • De dagindeling in het dagverzorgingscentrum verloopt volgens een vast schema.
 • We verwelkomen de gebruikers vanaf 9 uur met een tas koffie. We lezen voor uit de krant of uit artikels.
 • Iedere voormiddag bieden we de gebruikers één of meerdere activiteiten aan, individueel of in groep. De gebruikers bepalen zelf aan welke activiteit zij wensen deel te nemen.
 • Om 11.30 uur worden de gebruikers uitgenodigd aan tafel voor een warme maaltijd. Er is wekelijks een menu en dieetvoeding is op aanvraag te verkrijgen.
 • Na de maaltijd is er gelegenheid tot middagrust. We beschikken over 3 bedden en 18 relaxzetels.
 • Om 14.00 uur bieden we koffie en gebak aan (of een ander vieruurtje). Hierna starten de namiddagactiviteiten.
 • Vanaf 16.30 uur ruimen we op en maken we de gebruikers klaar om terug naar huis te gaan.

Hoe aanvragen

De kandidaat-gebruiker wordt op de wachtlijst ingeschreven als het dossier de volgende elementen bevat:

 • Een zo correct en volledig mogelijk ingevuld inschrijvingsformulier
 • Een door de huisarts ingevulde scoretabel van de Katz-schaal, zonodig aangevuld door een medisch verslag
 • Een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat-gebruiker

Je bezorgt het ingevulde inschrijvingsformulier samen met de Katz-schaal en een kopie van je identiteitskaart aan de coördinator van het dagverzorgingscentrum, vervolgens ben je ingeschreven op de wachtlijst.

Meer info

Vul dan volgend digitaal formulier in: Info dagverzorgingscentrum

E-loket

 • Inschrijvingsformulier seniorenvoorzieningen ZorgGroep Lommel

  Formulier