Sociale dienst- en hulpverlening

De sociale dienst- en hulpverlening van het dienstencentrum heeft tot doel zorgbehoevende
personen maximaal te ondersteunen en te begeleiden in hun thuis(zorg)situatie.


Je kan bij de maatschappelijk werkers van het dienstencentrum terecht voor:

 • Informatie over thuiszorgdiensten, financiële tegemoetkomingen en premies, het
  aanbod van hulpverlenende diensten en zorgondersteuning, wonen in een WZC,...

 • Rechtenverkenning m.a.w. nagaan waarop je recht hebt

 • Bemiddeling bij aanvragen van premies, zorgbudgetten, parkeerkaart, het
  inschakelen van thuiszorgdiensten of formele en informele zorgverstrekkers, …

 • Hulp bij aanvragen van attesten, het (zelf) (digitaal) opzoeken van informatie zoals bv
  vervoersmogelijkheden, contactgegevens specialisten, het maken van een afspraak
  bij artsen, …

 • Zorgoverleg (met zorgvrager, mantelzorgers en zorgverstrekkers) en zorgcoördinatie

 • Psycho-sociale begeleiding en een luisterend oor

 • Het realiseren van een zorgnetwerk voor zorgbehoevende personen

 • ...

Hoe aanvragen

Meer toelichting uitleg hierbij kan je vinden in de folder ‘sociale dienst- en hulpverlening
Lokaal Dienstencentrum ‘t Trefpunt’

Hulp aan huis

Contact

Kantoren Dienstencentrum 't Trefpunt

adres
Kapittelhof 43920 Lommel
Tel. tel.
011 397 102
e-mail
dienstencentrum@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina