WZC Hoevezavel en Kapittelhof

ZorgGroep Lommel beschikt over twee woon- en zorgcentra. WZC Kapittelhof is gelegen in het levende centrum, terwijl WZC Hoevezavel zich in het rustige groen bevindt. Graag stellen wij beide woon- en zorgcentra aan u voor:

Woon- en zorgcentrum Hoevezavel

In de groene wijk Heeserbergen opende het Woon- en zorgcentrum Hoevezavel zijn deuren in juni 2015. Dit nieuwe woon- en zorgcentrum biedt plaats aan 120 senioren, verspreid over 4 afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee leefgroepen van telkens zo’n 15 bewoners.

Tussen het groen … Het geeft de gelegenheid aan de bewoners en hun familie om een wandeling te maken, zoveel   mogelijk te genieten van de natuur en de omgeving, even te verpozen op een bank, een gezellige babbel te slaan in een van de aangename zithoekjes voor het huis. Hier kan je tot rust komen.

Woon- en zorgcentrum Kapittelhof

In hartje Lommel-centrum opende het Woon- en zorgcentrum Kapittelhof in  juni 2012. WZC Kapittelhof kan je vinden achter Het huis van de stad en herbergt niet alleen een woon- en zorgcentrum, onder hetzelfde dak bevinden zich de Assistentiewoningen Kapittelhof, het Dagverzorgingscentrum De Mantel en het dienstencentrum ‘t Trefpunt.

In het Woon- en zorcentrum Kapittelhof wonen 77 senioren, verspreid over 3 afdelingen. Elke afdeling bestaat uit twee leefgroepen, van telkens 13 tot 14 bewoners.

Een bruisend woon- en zorgcentrum in een levend centrum… Winkels, horeca  en evenementen bevinden zich op wandelafstand.

Dienstverlening

Verpleging en verzorging

Het is een misverstand te denken dat de bewoners van onze woonzorgcentra niets meer zelf mogen doen. Onze wens is dat uw zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijft. Daarom probeert het team van de afdeling “zorg op maat” te bieden en in te spelen op de individuele noden van elk persoon. Hierbij horen goede afspraken tussen de bewoner, familie en het team van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Kinesitherapie

In elk woonzorgcentrum staat er een enthousiast team van kinesisten klaar voor onze bewoners.  
Zij dragen actief bij om de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en beweeglijkheid van elke bewoner te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Ze streven ernaar om elke bewoner - binnen zijn/haar fysieke en psychische mogelijkheden – steeds in zijn sterkte te zetten en op die manier de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de senior te bevestigen en te versterken.   
Onze kinesisten staan in voor volgende kerntaken: 
 • Het uitvoeren van algemene kinebehandelingen zoals revalidatie, onderhoudskiné, gangrevalidatie, … 

 • Het uitvoeren van specifieke kinésitherapie in samenspraak met een huisarts of specialist  

 • Het organiseren en begeleiden van wekelijkse groepsactiviteiten (zoals zitdansen) ter bevordering van de motoriek en het sociale contact 

 • Het zit-en ligcomfort van onze bewoners opvolgen en verbeteren waar nodig 

 • Advies verlenen aan medewerkers op vlak van ergonomische hef- en tiltechnieken met zeer grote aandacht voor het comfort van de bewoner  

 • Advies en ondersteuning in de aanvraag naar mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator 

 • Individuele aanpassingen en herstellingen van mobiliteitshulpmiddelen 

Het kineteam vindt het belangrijk om bewonersgericht te werken en streeft naar een individuele mensgerichte omgang met de bewoner. Daarom zal het team bij de verhuis naar ons woonzorgcentrum of op een ander belangrijk kantelpunt een persoonlijk kinéplan opstellen of aanpassen en dit steeds met respect voor de wensen en mogelijkheden van de bewoner. 
Ook als familielid kan je steeds terecht bij onze kinesisten voor vragen of verdere info betreffende jouw moeder, vader of partner. 

 

Ergotherapie

De ergotherapeut(e) tracht de bewoner alle kansen te geven om zijn psychische, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten of te ontplooien. Als middel hiervoor worden activiteiten gebruikt waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk taken door de bewoner zelf worden uitgevoerd.

De activiteiten zijn dan ook grotendeels afgestemd op ieders mogelijkheden en interesses zodat hun zelfwaarde en zelfrespect behouden blijft.

Activiteiten die tot ergotherapie behoren:

 • Een kennismakingsgesprek bij opname.
 • Het begeleiden van bewoners tijdens het ochtendtoilet, ADL genoemd.
 • Stimuleren tot zelfstandig eten, al dan niet met aanpassingen en hulpmiddelen.
 • Het afnemen van geheugentesten in functie van dementie.
 • Ouderen oriënteren in tijd en plaats.
 • Relaxatiebaden.
 • Zorgen voor een zinvolle dagbesteding.
 • Activiteiten aanbieden al dan niet in samenwerking met team wonen en leven.
 • Informatie uitwisselen tussen verschillende disciplines.
 • Op de hoogte blijven over de nieuwigheden binnen ergotherapie.

Referentiepersoon Dementie

De referentiepersoon dementie van de zorggroep engageert zich om de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.
De referentiepersoon neemt vakinhoudelijk mentorschap rond dementie op zich:

 • ondersteunend, adviserend en coachend tegenover collega’s, familie en de persoon met dementie
 • adviserend tegenover de zorggroep rond het ontwikkelen van goede dementiezorg

Palliatieve ondersteuning

Zoals in het dagdagelijkse, hoort ook in de WZC’s Hoevezavel en Kapittelhof sterven bij het leven.  
 
Onder de noemer palliatieve zorg, willen wij aan onze bewoner tijdens zijn laatste levensdagen, een totaalzorg bieden. Bij deze totaalzorg gaat de aandacht vooral naar comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole. We trachten om de bewoner en zijn/haar naasten het zo zorgeloos en aangenaam mogelijk te maken. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de huisarts, het verzorgend personeel en de familie. 

Omdat we niet beschikken over een palliatieve eenheid, verblijft de bewoner tijdens deze periode in zijn eigen vertrouwde kamer. We beschikken echter wel over een palliatief supportteam. De leden van dit team zijn verplegende en zorgkundigen die hiervoor een extra opleiding volgenden. Ze zijn er om de bewonder, zijn/haar familie en het personeel van de afdelingen bij te staan en te ondersteunen.  

Daar we graag tijdig op de hoogte zijn van de wensen van de bewoner en/of zijn naasten, streven we ernaar om zo snel mogelijk een vroegtijdige zorgplanning op papier te zetten. Zodat we de laatste levensfase van onze bewoner zo intensief mogelijk kunnen begeleiden.  

Het afdelingshoofd zal u hierover aanspreken en informeren.  
 
Brochures over de werking hiervan zijn beschikbaar op onze afdeling, vraag ernaar  

 

Maaltijden en diëten

Onze maaltijden worden door ons personeel bereid in onze eigen keuken.  
Een gezonde, evenwichtige en vooral smakelijke voeding is belangrijk voor iedereen, zeker voor onze bewoners.  
We houden rekening met bepaalde allergieën en voedselintoleranties
(zoals vb lactose-intollerantie), en strikte diëten (nierdialysepatiënten).
 
Op de afdeling kan u het weekmenu vinden. 

Kleding en wasserij

Het woonzorgcentrum beschikt over een eigen wasserij die voornamelijk instaat voor het wassen van de persoonlijke kledij van onze bewoners. Het onderhoud van het bedlinnen, de handdoeken en washandjes besteden we uit aan een externe wasserij. 
Er is de keuze of men gebruik maakt van deze dienst, die u kenbaar maakt bij opname. Er wordt een maandelijks forfaitair bedrag van € 60 gevraagd. 
Het WZC beschikt over een systeem om de kledij te tekenen. Deze is verplicht,
hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 50 aangerekend. 

Om problemen te voorkomen willen we uw aandacht vragen voor het volgende: 
 • Alle kledij moet getekend worden door de diensten van het woonzorgcentrum (dus ook indien men ervoor kiest om zelf de was te doen!). Leg nooit ongetekende was in de kast. 
 • De te tekenen kledij dient steeds in pakketvorm met vermelding van de naam van de bewoner en de afdeling aan het diensthoofd verpleging/verzorging van de desbetreffende afdeling bezorgd te worden of aan zijn/haar vervanger. 

 • Enkel kledij voor gebruik tijdens het verblijf wordt getekend door de diensten van het woonzorgcentrum. Het aantal te tekenen stuks wordt derhalve beperkt tot maximaal 100 stuks. 

 • Het gebruik van nylonkousen wordt afgeraden gezien deze niet getekend kunnen worden. 

 • Onze wasserij beschikt niet over de mogelijkheid om bijzondere was te verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld over kledij die enkel gereinigd kan worden via droogkuis, handwas (zijde en dergelijke) en alle soorten wol (of gelijkaardige kledingstukken die op een temperatuur lager dan 30 °C moeten gewassen worden). Het is aangeraden het aantal kledingstukken van deze soort tot een minimum te beperken omdat het woonzorgcentrum niet aansprakelijk kan zijn voor eventuele fouten die bij het verwerken hiervan kunnen gebeuren. 

 

Technische dienst en onderhoud

Het personeel van onze technische dienst zorgt voor de meeste onderhoudswerken. Zij voeren tevens kleine herstellingen uit van zaken die eigendom zijn van het huis.

De medewerkers van de onderhoudsdienst staan in voor net onderhoud van uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Zij helpen eveneens bij een aantal praktische taken zoals het opdienen van de maaltijden, vervoer van het wasgoed, enz.

Team wonen en leven
  
Het team wonen en leven begeleidt bewoners in het uitbouwen van een leven in de nieuwe woon –en leefomgeving. Belangrijk is dat bewoners zich thuis voelen in ons WZC en leven in een warme, sfeervolle thuisomgeving waar de bewoner centraal staat. 
Door in gesprek te gaan met bewoners, proberen we te achterhalen welke wensen, verwachtingen en mogelijkheden zij hebben. Ook de naaste familieleden en mantelzorgers worden hierbij betrokken. 
Zo werken we een activiteitenaanbod uit voor zowel groepen als individuen. 
We trachten ervoor te zorgen dat bewoners hobby’s en persoonlijke activiteiten zoveel mogelijk kunnen verderzetten na opname. 
Verder zorgen we ervoor dat bewoners kunnen deelnemen aan het sociale en culturele leven zowel binnen als buiten de instelling. Hiervoor worden er jaarlijks enkele uitstappen georganiseerd.  
Via digitale kanalen worden de familieleden op de hoogte gehouden van het leven op de afdeling.  Cafetaria / ontmoetingsruimte

In WZC Hoevezavel & Kapittelhof is eveneens het dienstencentrum “’t Trefpunt” ondergebracht dat voor iedereen toegankelijk is en waar diverse activiteiten georganiseerd worden. In onze cafetaria’s die toegankelijk zijn voor de bewoners en hun bezoekers, kunt u terecht voor een gezellig praatje, met of zonder drankje aan sociaal tarief.

Wij verzorgen de bediening tijdens weekdagen van 13u30 tot 17u. Op zon- en feestdagen nemen vrijwilligers deze taak op zich.

Kapster

De woon- en zorgcentra beschikken elk over een kapsalon, uitgebaat door een zelfstandige kapster. Het staat iedere bewoner vrij hierop een beroep te doen.

Deze prestaties zijn niet inbegrepen in de verblijfskosten. De mogelijkheid bestaat om deze bij de maandelijkse verblijfskosten te laten factureren of om zelf rechtstreeks met de kapster af te rekenen.

Indien men kiest voor een andere kapper dan deze aangesteld door het OCMW, dient de bewoner en/of familie zelf in te staan voor de betalingen.

Voetverzorging

De woon- en zorgcentra hebben de beschikking over medische voetverzorgsters. Deze bezoeken de bewoners die dit wensen op regelmatige basis. De prestaties zijn niet inbegrepen in de dagprijs. Deze worden apart gefactureerd en kunnen via de hoofdverpleegkundigen aangevraagd worden bij de thuisdiensten van het OCMW.

Geloofsbeleving en morele begeleiding

Zoals reeds vermeld zijn wij een open huis. Dit wil ook zeggen dat wij ieders godsdienstige, ideologische en filosofische overtuiging respecteren.

Beide woon- en zorgcentra beschikken over een stille ruimte, die toegankelijk is voor ieders geloof.

Bewoners die dit wensen, kunnen beroep doen op morele bijstand.

Sociale dienst, administratie en directie

De maatschappelijk werkster van de sociale dienst van de woon- en zorgcentra is uw eerste aanspreekpunt naar een opname toe. Zij begeleidt u zowel op administratief als op praktisch vlak.

Eenmaal in het woon- en zorgcentrum kunt u altijd beroep doen op deze dienst met uw vragen om informatie, begeleiding en advies bij financiële en administratieve problemen.

De administratieve medewerkers van het woon- en zorgcentrum vindt u bij de hoofdingang. Naast het onthaal van bewoners en bezoekers staan zij vooral in voor het behandelen van de facturatie aan de ziekenfondsen, het verwerken van de facturen van de huisartsen en de algemene administratie.

De directie staat in voor een harmonieuze werking van de woon- en zorgcentra.

Ook hier kunt u steeds met eventuele vragen en/of opmerkingen terecht.

Bezoek

Wij trachten van ons huis een “thuis” te maken. Daarom zijn er geen vaste bezoekuren. In principe kunnen onze bewoners van ‘s morgens tot ‘s avonds bezoek ontvangen. Om praktische redenen vragen wij echter om rekening te houden met de momenten van de verzorging, vooral tijdens de ochtendzorgen.

Vanaf 21.00 u worden de deuren gesloten. Daarna kunt u aanbellen aan de voordeur.

Indien u uw familielid meeneemt voor een uitstapje vragen wij u om het personeel hiervan op de hoogte te brengen. Dit om hen niet onnodig ongerust te maken.

Het is heel belangrijk voor onze bewoners dat zij het contact met familie, vrienden, buren en kennissen niet verliezen! Dit contact draagt bij tot het “zich goed voelen”.

Het woon- en zorgcentrum voor enkele dagen, of langer verlaten kan ook. Spreek dit wel tijdig af met de dienstverantwoordelijke.

Indien de gezondheidstoestand van de bewoner kritiek is, bestaat de mogelijkheid om ‘s nachts naast het bed te blijven.

Hoe aanvragen

Met bijgevoegd inschrijvingsformulier

Bekijk ook

Hoevezavel

Openingsuren & contact

Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel

adres
Kapittelhof 1 (Kapittelhof) - Jan Davidlaan 11 (Hoevezavel)
Tel. tel.
011 399 799

Deel deze pagina