Vrijwilligerswerk bij ZorgGroep Lommel

De ZorgGroep heeft de ambitie om het centrale aanspreekpunt te zijn voor al wie zorg nodig heeft. Om dit te verwezenlijken staan onze professionele medewerkers klaar. Binnen dit professionele kader werken zij samen met  geëngageerde en gemotiveerde vrijwilligers. Deze mensen betekenen een enorme meerwaarde voor onze bewoners, cliënten en medewerkers en vormen vaak het gezicht van ZorgGroep Lommel.

Wat bieden wij jou als vrijwilliger?

 • Een zinvolle, onbezoldigde, vrijetijdsbesteding
 • Maatwerk: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren en welke taken je wenst op te nemen
 • Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand
 • Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding
 • Een jaarlijks vrijwilligersfeest

Aard van het vrijwilligerswerk

De vrijwilliger engageert zich op vrijwillige basis om belangeloos activiteiten te verrichten voor dienstencentrum ’t Trefpunt en/of dagverzorgingscentrum De mantel en/of woonzorgcentrum Hoevezavel / Kapittelhof.

Een vrijwilliger is vrij om te bepalen voor welke momenten en voor welke taken hij zich wenst in te zetten.

Voorwaarden om vrijwilligerswerk te doen

16 jaar zijn (in de cafetaria18 jaar) of worden in het jaar waarin het vrijwilligerswerk start.
‘Uit het juiste hout gesneden zijn’ en een zekere vorm van zelfstandigheid aan de dag kunnen leggen.

In sommige situaties is er aanvullend meldingsplicht of een goedkeuring nodig:

 • Wie een uitkering krijgt van de RVA dient dit te melden en mag daarna meteen starten met het vrijwilligerswerk. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren.
 • Wie een leefloon krijgt van het OCMW moet vooraf akkoord krijgen van zijn persoonlijke dossierbeheerder.
 • Wie een ziekte- of invaliditeitsvergoeding krijgt van het ziekenfonds moet vooraf een schriftelijke toelating krijgen van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Vergoedingen

De organisatie voorziet geen financiële vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Afspraken

Vanuit de organisatie

 • De organisatie is verantwoordelijk voor de verdeling en coördinatie van het werk
 • De organisatie informeert, biedt hulp en deskundigheid en stuurt bij waar nodig.
 • De organisatie staat de vrijwilliger bij inzake de verplichtingen betreffende melding vrijwilligerswerk bij RVA en aanvraag tot toelating vrijwilligerswerk bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds
 • De organisatie geeft geen informatie over vrijwilligers aan derden.

Vanuit de vrijwilliger

 • De vrijwilliger sluit zich bij de organisatie aan als ondersteunende kracht zonder enige verplichting.
 • De vrijwilliger komt de gemaakte afspraken betreffende aard, duur en frequentie van zijn vrijwilligerswerk na.
 • De vrijwilliger informeert de organisatie in geval wijzigingen of problemen van welke aard dan ook.
 • De vrijwilliger behandelt (persoonlijke) informatie, die hij verneemt tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerk, in absolute discretie.
 • De vrijwilliger staat achter de doelstelling, visie, missie en waarden van de organisatie.

Traject van de vrijwilliger

 • Kennismaking / Intake

  Elke kandidaat-vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gepolst naar de verwachtingen en mogelijkheden van de kandidaat-vrijwilliger en worden de verschillende taken van vrijwilliger binnen de ZorgGroep Lommel toegelicht.

  De kandidaat-vrijwilliger maakt kennis met de dienst en de taakinhoud.

  De afsprakennota wordt samen overlopen en ondertekend.

 • Opvolging
  Er is steeds ruimte voor informele en formele gesprekken ivm alle aspecten van het werk. Het vrijwilligerswerk wordt regelmatig samen geëvalueerd.

Taken als vrijwilliger in dagverzorgingscentrum De Mantel

Help mee als gastheer / gastvrouw

Je biedt gedurende een halve dag ondersteuning aan de gebruikers. Je onthaalt de gebruikers, je schenkt koffie, je helpt waar nodig, je begeleid tijdens activiteiten, je luistert, je knoopt een gesprekje aan, … Met andere woorden: een veelzijdige job waar het welbevinden van de gebruiker centraal staat.

Ondersteun bij een animatie-activiteit

Je begeleidt gebruikers bij activiteiten: je helpt bij een quiz, een spel, een kaartgroepje, een wandeling,… . Je bent aanwezig voor een praatje met de gebruikers. Je houdt toezicht. Je springt bij op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent welkom op regelmatige basis (bv. wekelijks).

Contacteer Karen Gielen, tel. 011 821 972, karen.gielen@zorggroeplommel.be

Taken als vrijwilliger in woon- en zorgcentra Hoevezavel en Kapittelhof

In de woon- en zorgcentra is er ruimte voor vrijwilligers met een zekere vorm van zelfstandigheid. De ‘vrije’ tijd en de interesse van de vrijwilliger worden vergeleken met de noden binnen de verschillende diensten.
Tot de mogelijkheden behoren:

 • Hulp bij het ontbijt, middagmaal of avondmaal.
 • Rolstoelwandeling in groep of individueel.
 • Organisatie en begeleiding van gebeds- en eucharistievieringen.
 • Voorlezen voor een beperkte groep (ism de bib)
 • Praktische taken bij grote activiteiten zoals bediening, afwassen, opruimen, …
 • Individueel bewoners bezoeken.
 • Zeer specifieke opdrachten voor vrijwilligers met een speciale handigheid zoals bloemschikken of een muziekinstrument bespelen.

Contacteer Tom Peels, tel. 011 494 153, tom.peels@zorggroeplommel.be

Taken als vrijwilliger in dienstencentrum ‘t Trefpunt

Dienstencentrum ’t Trefpunt zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van bepaalde activiteiten, zoals gezondheidswandelingen, de spelletjesnamidagen, de ontmoeting -en feestnamiddagen, de uitbating van de bar, het verzorgen van fietstochtjes met de (elektrisch aangedreven) fietsriksja, waarop minder mobiele senioren plaats nemen, …” 

Contacteer Lutgarde Lambrechts, tel. 011 397 102, lutgarde.lambrechts@zorggroeplommel.be

Vrijwilligers

Contact

ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011/55 01 80
e-mail
info@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina