Intentieverklaring dementie

Door het progressieve karakter van het ziektebeeld dementie willen we de meest aangepaste en respectvolle zorgen aanbieden rekening houdend met de persoonlijkheid van de bewoner en het stadium en de vorm van dementie.

De intentieverklaring is opgebouwd vanuit een persoonsgerichte zorgvisie.
Vier pijlers omschrijven de specifieke aanpak rond dementie:

1. Bewoner met dementie staat centraal

Een persoonsgerichte zorgvisie plaatst de mogelijkheden  van bewoners centraal en niet hun beperkingen. Hoe meer zij gestimuleerd worden om actief bezig te zijn, hoe groter de kans dat het dementieproces vertraagd wordt. Hierbij is de kennis van de interesses en het levensverhaal van de bewoner heel belangrijk. We zien iemand met dementie in de eerste plaats als mens en niet als een verzameling van symptomen. De noden en behoeften van de bewoners vormen het vertrekpunt van onze zorg- en dienstverlening.

2. Een integrale zorg op maat vanuit en ondersteund door multidisciplinair handelen

Ons handelen geeft aandacht aan de totale persoon: zowel lichamelijk, psychisch, sociaal, als zorg voor zingeving en zinvolle tijdsbesteding.
We houden rekening met het progressieve karakter van de ziekte en het stadium van het proces. De begeleiding van de bewoner met dementie vinden we terug in:

1.    Zinvolle dagbesteding:

De bewoner een rol toekennen die aansluit bij zijn leefwereld en die afgestemd is op zijn mogelijkheden. Het gevoel van huiselijkheid speelt hier ook een belangrijke rol. Aansluitend daarbij zijn er specifieke activiteiten voor bewoners met dementie. Dat aanbod is zeer divers en individueel verschillend. Voorbeelden zijn:

 • Relaxatiebaden met geuren, licht en muziek
 • Reborns (levensechte poppen) die het ‘zorgen voor’ mogelijk maken
 • Waterverven
 • Zorgboerderij
 • … 

2. Integratie WZC en zijn bewoners in de maatschappij:

 • Deelname aan activiteiten buitenshuis
 • Samenwerking met partners naar activiteiten binnenshuis (scholen, muziekoptredens, …)
 • Samenwerking met vrijwilligers

3. Multidisciplinaire aanpak

 • Elke afdeling heeft één of meerdere personeelsleden die een specifieke opleiding hebben gevolgd rond dementie.
 • De dagelijkse briefingmomenten in het verzorgend /verplegend team.
 • De multidisciplinaire bespreking bestaande uit het diensthoofd, zorgkundigen, Verpleegkundigen, ergotherapeut, animator, kinesitherapeut en directie per afdeling. De bewoner wordt op basis van zorgdomeinen besproken en ons handelen wordt geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig.
 • Project werkgroep rust bestaande uit de diensthoofden, referentiepersoon dementie, agressiecoach en directie. Hier worden bewoners met dementie en veranderend gedrag opgevolgd en besproken.
 • Het opnameformulier is voor bewoners met dementie uitgebreider met een extra bijlage over zijn of haar levensverhaal.
 • Bij opname wordt het belang van een juiste diagnose benadrukt en een doorverwijzing naar de geheugenkliniek uitgevoerd indien nodig.
 • In de toekomst willen we aan elke bewoner met dementie een vertrouwenspersoon koppelen die de bewoner mee opvolgt.

4. Familie:

 • De referentiepersoon dementie is een aanspreekpunt voor familie.
 • Bij problemen kan de referentiepersoon dementie ingeschakeld worden om in gesprek te gaan met familie.
 • In de toekomst willen we familie actief/ondersteunend betrekken bij de uitvoering van zinvolle dagbesteding op de afdelingen.

3. Vorming en infoavonden/ projecten door de referentiepersoon dementie en werkgroep dementie .

Een persoonsgerichte zorgvisie vraagt dat zorgverleners bepaalde competenties verwerven. Daarom focussen we op bijscholing en vorming, zodat alle medewerkers de bewoner met de nodige kennis kunnen verzorgen, benaderen en activeren.

 • Er wordt tweemaandelijks een basisvorming dementie gegeven aan nieuwe personeelsleden.
 • Er worden jaarlijks interne bijscholingen aangeboden, rond allerlei verschillende thema’s gerelateerd aan dementie.
 • De referentiepersoon dementie is een aanspreekpunt voor andere personeelsleden en familie om zo de concrete situatie te bespreken en eventueel aan te passen.
 • De werkgroep dementie komt op regelmatige basis samen om projecten uit te werken en een jaarlijkse doelstelling rond dementie te bepalen.
 • De referentiepersoon dementie volgt jaarlijkse vorming en heeft nauw contact met het expertisecentrum dementie “Contact”.

4. Totaalzorg op een kwalitatieve wijze afstemmen

We zetten volop in op een dementievriendelijke omgeving. De leefruimtes krijgen functies toegewezen en zijn ook op die manier ingericht. Zo is er een eet -en ontspanningsgedeelte op de afdelingen. De gangen en leefruimte worden ingericht met een thema om zo de bewoners met dementie te ondersteunen op vlak van oriëntatie in tijd. Ook is er bewegwijzering aanwezig om bewoners met dementie te ondersteunen op vlak van oriëntatie in de ruimte. De gangen lopen door waardoor men steeds terug in de leefruimte uitkomt bij dwaal-of doolgedrag, in deze gangen zijn ook  rustzones gecreëerd (zithoekjes). Ook het inrichten van de eigen kamer met persoonlijke materialen draagt bij tot een gevoel van huiselijkheid en herkenbaarheid. Op die manier kunnen bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen én kan deze plek ook voor de familie een thuis worden.

Naast een persoonsgerichte benadering zetten we ook extra hulpmiddelen in om bewoners met dementie de juiste zorg te geven. Vaak zijn die zintuiglijk van aard, want hierdoor krijgen mensen een groter gevoel van rust en veiligheid. Enkele voorbeelden: het verzwaarde ballendeken, visuele prikkels via de tovertafel, … Verder is ook een aangepaste maaltijdzorg van groot belang. Zo bieden we verschillende texturen aan en zetten we fingerfood in. Om wegloopgedrag te voorkomen werken we met camouflagestickers op enkele afdelingen.

dementie

Openingsuren & contact

Woonzorgcentra Kapittelhof en Hoevezavel

adres
Kapittelhof 1 (Kapittelhof) - Jan Davidlaan 11 (Hoevezavel)
Tel. tel.
011 399 799

Deel deze pagina