Missie en visie

Zorggroep Lommel streeft naar zorgcontinuïteit gaande van thuiszorg over semi-residentiële zorg tot residentiële zorg. Ze wil een totaalaanbod realiseren op vlak van zorg in de brede betekenis van het woord.  

In de niet-residentiële of semi-residentiële zorg is het de bedoeling om senioren of kwetsbare personen met een beginnende zorgbehoefte zo lang als mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen en leven en hiervoor de nodige ondersteuning aan te bieden en/of te faciliteren.  

We wensen actief bij te dragen aan de vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening door het creëren van verbondenheid (er zijn voor elkaar als het nodig is) en het (letterlijk) bouwen aan een samenleving waarin eenieder zijn zinvolle plaats heeft, door het enorme menselijke kapitaal dat in de samenleving aanwezig is, te mobiliseren. 

Omringd door een sterk sociaal netwerk van professionele en niet-professionele hulpverleners, mantelzorgers, buren, kennissen en vrijwilligers staat de senior veel sterker wat maakt dat hij of zij langer actief kan deelnemen aan het sociale leven en zich beter in zijn/haar vel voelt.  

Wanneer de stap naar een residentiële setting noodzakelijk wordt, is het van groot belang dat dit voor zowel de bewoner als zijn familie/mantelzorger op een warme en empathische manier begeleid wordt en alles in het werk wordt gesteld zodat men ook het thuisgevoel kan ervaren in zijn/haar nieuwe woonomgeving.  Naast de primaire zorg (hygiënische en verpleegkundige zorgen) focust onze visie daarom sterk op de elementen wonen en leven. We streven ernaar om elke medewerker, mantelzorger, familielid en vrijwilliger mee te nemen in deze nieuwe invulling en dit zichtbaar waar te maken in de praktijk.  

De missie en visie van ZorgGroep Lommel wordt gevisualiseerd in een tempel met 3 kernelementen. Deze visietempel biedt een houvast om alle plannen, activiteiten, initiatieven en gebeurtenissen te kunnen toetsen en bij te sturen waar nodig.  

Meer info

De volledige missie en visie van ZorgGroep Lommel vind je hier

Visie tempel

Contact

ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011/55 01 80
e-mail
info@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina