Praktische organisatie in WZC Kapittelhof

Organisatie verpleging en verzorging WZC Kapittelhof

 • Vroege dienst: 7.00u - 15.06u (half uur pauze)
 • Late dienst: 11.30u - 19.30u (half uur pauze)
Deze uren kunnen steeds wijzigen in overleg met de stagebegeleiding.
 
 • ‘s Morgens: 4 verpleegkundigen en/of zorgkundigen.
 • Namiddag: 2 verpleegkundigen en/of zorgkundigen
 • Nachtdienst: 2 verpleegkundigen en/ of zorgkundigen

Tijdens de week is er meestal ook een hoofdverpleegkundige aanwezig op de afdeling van 8.00 tot 16.30.

Ochtend

De afdelingen zijn ‘s morgens onderverdeeld in 4 units.
Iedere verpleegkundige/zorgkundige is verantwoordelijk voor 1 unit.
Sommige bewoners zijn ingedeeld in 2 units om de zorgkwaliteit te verhogen en de zorglast te verminderen.
De zorg van deze bewoners gebeurt door 2 personeelsleden of afhankelijk van de verworven competentie van de stagiair kan het zijn dat deze hiervoor wordt ingeschakeld.

Totaalzorgconcept

Wij werken volgens het “totaalzorgconcept”.

Hieronder verstaan we:

 • Elke VPK/ZK staat in voor zoveel mogelijk zorgaspecten bij de toegewezen bewoners
 • Deze zorgen gebeuren zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip
 • Elke VPK/ZK vult het verpleegdossier van de toegewezen bewoners in
 • Elke VPK/ZK zorgt voor een efficiënte overdracht van de toegewezen bewoners
 • Indien nodig neemt de VPK/ZK contact op met andere zorgprofessionals om de zorgnoden van de bewoners zo goed mogelijk te vervullen

Buiten de totaalzorg is iedere VPK/ZK ook verantwoordelijk voor de andere dagdagelijkse taken

 • Orde en opruim van de verpleegdienst
 • Opmaak bedden en reinigingstaken
 • Aanvullen van steriele en niet –steriele materialen
 • Orde in de badkamer, keuken en spoelruimte
 • Uitladen en controleren van geleverde medicatie
 • ...

Maaltijden

Samen met het logistieke team staan alle zorgverleners in voor de bedeling van de maaltijden.

 • Ontbijt: 8u00 tot 10u00
 • Middagmaal: 11u30 tot 12u30
 • Avondmaaltijd: 17u15

Buiten deze uren kan een bewoner ten alle tijden iets extra nuttigen. Ook hier wordt rekening gehouden met de noden van de bewoner.

Bewoners die in meer of mindere mate hulp nodig hebben bij het eten krijgen de nodige hulp van alle zorgverleners samen met het logistieke team en vrijwilligers.

Briefingmomenten

 • Nacht - dag: 6.45u - 7.00u
 • Afdelingsbriefing: 10.00u -10.30u
 • Vroege - late: 13.40u - 14.00u
 • Dag - nacht: 21.30u - 21.45u

Specifieke verwachtingen en aandachtspunten

 • Met al je zorg gerelateerde vragen kan je terecht bij het personeel. Je kan steeds uitleg en advies vragen, maar heb er wel begrip voor dat dit in drukke (onvoorziene) omstandigheden af en toe moeilijk is.
 • Neem steeds je eigen leerproces in handen, zoek actief naar leermomenten.
 • Voor het invullen van het feedback-document ben je zelf verantwoordelijk, bied dit dan ook steeds aan tijdens de briefing aan het personeelslid waar je mee hebt samengewerkt.
 • Als er doorheen de stage zich een oefenkans voordoet, benut deze dan zeker en vraag ook nadien feedback aan het personeelslid waarmee je de oefenkans hebt aangegrepen.
 • Probeer inzicht te krijgen in de werking van de dienst. Probeer je goed voor te bereiden, durf vragen stellen en initiatief nemen.
 • Neem de verantwoordelijkheid die hoort bij je verworven competenties hoort.
 • Wees vriendelijk en correct naar bewoners, medewerkers en familie toe.
 • Durf spontaan te zijn in je contact met alle bewoners en de leden van het team.
 • Vooraleer je een taak uitvoert zoek je de juiste informatie op.
 • Respecteer het beroepsgeheim.
 • Toon initiatief waar mogelijk en neem niet steeds een afwachtende houding aan, durf ook je eigen ideeën naar voren te brengen.
 • Schenk voldoende aandacht aan het observeren van de bewoners, meld een alarmsituatie onmiddellijk.
 • Rapporteer je observaties zowel schriftelijk als mondeling.
 • Stiptheid, een correct uiterlijk en taalgebruik worden geapprecieerd.
 • Een vraag stellen of iets in vraag stellen doe je best niet in de kamer van de bewoner tijdens de verzorging (wacht hiermee tot tijdens het feedbackmoment)
 • Respecteer de privacy van de bewoners, wees respect- en tactvol.
 • Verwerf voldoende inzicht in verschillende ziektebeelden (zeker dementie) en de manier waarop je hier het best mee omgaat.
 • Stel je af en toe eens in de plaats van de bewoners, hoe zou je het zelf vinden om afhankelijk te zijn van anderen.

Regelgeving

Bij afwezigheid, ziekte of vertraging breng je onmiddellijk de afdeling op de hoogte.

Den Dries: 011 397 104
Het Pand: 011 397 105
De Stee: 011 397 106

Contact

ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011/55 01 80
e-mail
info@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina