Praktische organisatie in DVC De mantel

Organisatie DVC De mantel

In De mantel werken 7 personeelsleden:

 • 1 verpleegkundige
 • 2 ergotherapeuten
 • 4 zorgkundigen

Het dagverzorgingscentrum werkt met verschillende scholen samen om studenten de kans te geven stage te lopen, voornamelijk studenten ergotherapie en zorgkundige.


Maar ook andere stagevragen kunnen zeker besproken worden.


Vanuit bepaalde studierichtingen wordt er van studenten verwacht dat ze x-aantal uren
vrijwilligerswerk doen, ook hiervoor kan je terecht in het dagverzorgingscentrum.

Verwachtingen en aandachtspunten

 • Alle studenten werken de eerste stagedag van 9u tot 17u.
 • De eerste stagedag worden er afspraken gemaakt over de te werken uren voor de volledige stageperiode.
 • Je draagt je stagekledij van de school. Je brengt deze kleding mee en kleed je om in het
  dagverzorgingscentrum.
 • Alle stagedocumenten worden de eerste stagedag meegebracht en met de co√∂rdinator of de stagebegeleider besproken.
 • Probeer inzicht te krijgen in de werking van de dienst. Probeer je goed voor te bereiden, durf vragen te stellen en neem initiatief.
 • Verwerf voldoende inzicht in verschillende ziektebeelden (zeker dementie) en de manier waarop je hier best mee omgaat.
 • Neem steeds je eigen leerproces in handen, zoek actief naar leermomenten.
 • Voor het invullen van je feedbackformulieren ben je zelf verantwoordelijk, biedt deze formulieren aan aan het personeelslid waarmee je hebt samengewerkt.
 • Als er doorheen de stage zich een oefenkans voordoet, benut deze dan zeker en vraag ook nadien feedback aan het personeelslid waarmee je deze oefenkans hebt aangegrepen.
 • Wees vriendelijk en correct naar gebruikers, medewerkers en familie toe.
 • Respecteer de privacy van de gebruikers, wees respect- en tactvol.
 • Respecteer het beroepsgeheim.
 • Stiptheid, een correct uiterlijk en taalgebruik worden geapprecieerd.

Regelgeving

Bij afwezigheid, ziekte of vertraging breng je onmiddellijk de afdeling op de hoogte!

DVC De mantel 011 821 972

Contact

ZorgGroep Lommel

adres
Kapittelhof 13920 Lommel
Tel. tel.
011/55 01 80
e-mail
info@zorggroeplommel.be

Deel deze pagina