Dienstencentrum 't Trefpunt

Het Lokaal Dienstencentrum ‘t Trefpunt richt zich naar kwetsbare personen, senioren in een beginnende thuiszorgsituatie en hun mantelzorgers.
Doorheen een ruim aanbod aan informatie, dienstverlening, weerbaarheidsvorming, ontmoetings- en ontspanningsinitiatieven, cursussen, acties en projecten trachten ze de leefwereld van deze personen te verruimen en hun vaardigheden te versterken, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Via initiatieven gericht op burenhulp en buurtgerichte zorg proberen ze tevens de zorg voor en het netwerk rondom kwetsbare personen te versterken en dat bij voorkeur in de directe omgeving.

De initiatieven van het dienstencentrum vinden plaats in de gebouwen van het Lokaal Dienstencentrum (Kapittelhof nr. 1) en op diverse plaatsen in de stad Lommel. Samen initiatieven voorbereiden en uitwerken met lokale ouderverenigingen is daarbij onze grote wens.

In ons cafetaria kan iedereen ook elke namiddag van 13.30u tot 17.00u terecht voor een goede tas koffie, een lekker pintje en vooral voor veel gezelligheid en vriendschap.