Bestuur ZorgGroep Lommel

ZorgGroep Lommel wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur.

De algemene vergadering bestaat uit 11 afgevaardigden die verkozen worden onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Lommel. De algemene vergadering vergadert in principe halfjaarlijks ten einde te beraadslagen over een aantal statutaire zaken en onder meer over de vaststelling van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en van het budget van het volgende boekjaar en het meerjarenplan.

De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter en 5 afgevaardigden die verkozen worden onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Lommel en is het uitvoerend orgaan dat instaat voor de dagelijkse werking.

Verslagen
Je kan de verslagen van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering van de ZorgGroep raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'RVB Zorggroep' en 'AV Zorggroep' om de verslagen te lezen). 

Budget en jaarrekening
De nodige documenten i.v.m. het budget en de jaarrekening van ZorgGroep Lommel kan je downloaden op deze pagina.

Deel deze pagina